About    Management     Faculty     Admissions     Students      Staff    Contact Us
      Home  > Staff > Administrative Staff
 
Adiministrative Staff
Library Staff
Science Departments
 
 
 
Administrative Officer Mrs. Kavita Sharma
Senior P.A. to Principal

Sh. Manoj Kumar Singh

Section Officer  -  Administration Mrs. Kamla Pandey
   
Senior Assistants : Assistants :
Dr. Sanjay Kumar Sharma Sh. S.K.Shukla
Mrs. Ambika Rani Sh. Sandeep Singh
Sh. Dinesh Chandra Sh. Naresh Sharma
Sh. Mukesh Wasan
Sh. Raj Singh
Care Taker : Hindi Stenographer :
Sh. Ram Dular Singh Sh. Surender Singh
   
JACT: Daftri:
Ms. Ruchi Grover Sh. Daya Chand
  Sh. Geeta Ram
   
Guest Operator : Waterman :
Sh. Ashok Kumar Sh. Rajiv Wahi
   
Office Attendants :  
Mrs. Urmila Devi Sh. Manoj Kumar Singh
Sh. Suresh Chand Mrs. Jito Gosain
Sh. Mohan Ram Sh. Ranjeet Singh
Sh. Uttam Prakash Ms. Alam Bara
Ms. Vinay Kumar Sh. Dayanand Chauhan
Sh. Saroj Kumar Singh  
   
Mali : Safai Karamchari :
Sh. Hari Lal Sh.Jasvir
Sh. Dhan Singh Sh. Sant Ram
Sh. Vijay Kumar  
Sh. Tej Ram Meena  
Sh. Biswa Ranjan Ghosh  
   
Watchman :  
Sh. Raj Kumar  
Sh. Radhey Shyam  
Sh. Kamlesh  
Contractual Staff :  
Sh. Akhilesh Anand (System & Network Administrator) Sh. Sandeep Kumar (J.A.C.T)
Sh. Vipin Kumar (J.A.C.T) Sh. Naveen Kumar (J.A.C.T)
Sh. Santosh Kumar (Lab. Attendant[Biology]) Sh. Arun (Lab. Attendant[Chemistry])
Sh. Rajeev Kumar (Lab. Attendant[Chemistry]) Sh. Bhupal Khatri (Lab. Attendant[Physics])
Sh. Sanjay Kumar (Safai Karamchari) Sh. Gajender Pal (Safai Karamchari)