• Contact
 • Faculty of Science

  Computer Science Department  
     
  Senior Technical Assistant  
  Sh. Parveen Bansal  
  Ms. Madhu Ticku  
   
  Physics Department : Chemistry Department :
   
  Lab Assistants : Lab Assistants :
    Sh. Kuldeep Singh
  Sh. Raj Rup Singh Sh. S.C.Patra
  Sh. Dalip Singh Sh. Sudesh K. Yadav
  Sh. Surender Singh
  Sh. Jaswant Singh Negi Sh. Joginder giri
  Sh. Mo-in-uddin Sh. Anil Goel
   
  Lab Attendants : Lab Attendants :
  Sh. Rakesh Kumar Sh. Shiv Shankar Singh
  Sh. Amit Kumar Sh. Srommi Prakash
  Sh. Jitender Singh  
  Sh. Hans Raj Sharma